• Kostel a komunitní centrum, Praha 7 

      Autor: Toufarová Michaela; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Schejbal Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je architektonický návrh kostela s komunitním centrem v Praze 7 - Holešovicích. Řešené území se nachází v Praze 7, začíná v cípu průmyslové části bývalých tepláren a pokračuje směrem k ulici ...