Now showing items 1-2 of 2

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Pavlína Procházková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem inovačního centra pro ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Umístění vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu, který se zabýval vytvořením nového administračního ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: David Petr; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh inovačního centra Innocube situovaného v Mladé Boleslavi. Práce vychází z předdiplomního urbanistického projektu, ve kterém byla navržena nová část Mladé Boleslavi, která spojuje ...