• Zámecký areál Liteň 

      Autor: Skála David; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Diplomová práce navazuje na celkový urbanistický projekt městyse Liteň a řeší rozsáhlý zámecký areál a jeho bezprostřední okolí. V centru obce tak vzniká nový prostor vyhrazený bydlení, zábavě, kultuře a vzdělání. Zámek a ...