• Liberec - Jablonecká ulice, polyfunkční dům 

      Autor: Kodýdek Michal; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Neuman Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je vypracování projektu polyfunkčního domu v Liberci na vzniklém brownfieldu po textilní továrně. Hmotové uspořádání vychází z předdiplomního projektu zpracovávaného v předchozím semestru. V rámci ...