• Bytové domy 

      Autor: Kilianová Lenka; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Zachová Hana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Obsahem této diplomové práce je architektonicko-stavební návrh souboru bytových objektů, nacházejících se v lokalitě Prahy 6- Veleslavína. Umístění a hmotový koncept stavby vychází z urbanistického návrhu oblasti Veleslavína, ...