Now showing items 1-1 of 1

  • Florenc: polyfunkční objekt 

   Author: Gabriela Vrňáková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Holotová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadání diplomové práce je území v Praze 8, Na Florenci. V současné chvíli přes území vede magistrála hlavního města Prahy. Pod ní se nachází veřejné placené parkoviště a v jejím těsném okolí jsou veřejné parky, které jsou ...