• Areál vodní rekreace na Výstavišti v Holešovicích 

      Autor: Novák Michal; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Kabriel Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh areélu vodní rekreace a kluziště na pražském Smíchově. Oba provozy jsou rozděleny do samostatných objektů nicméně architektonicky i urbanisticky na sebe navazují. Obvod obou hmot, ...