• Zámecký areál Liteň 

      Autor: Papoušková Šárka; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem mé diplomové práce byla konverze původní stodoly v zámeckém areálu v Litni. Tato práce navazovala na předdiplomní projekt, v němž jsme se zabývali urbanismem celého městysu, řešením stávajících problémů a hledáním ...