• Víceúčelový objekt atletické haly v areálu Strahov 

      Autor: Vacek Matěj; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Hirnšal Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem této diplomové práce je architektonický návrh atletické haly na Strahově. Řešené území ležící blízko Strahovského stadionu, bylo komplexně zpracováno v předdiplomním projektu v zimním semestru 2017/2018. Návrh ...