Now showing items 1-1 of 1

  • Víceúčelový objekt atletické haly v areálu Strahov 

   Author: Vacek Matěj; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je architektonický návrh atletické haly na Strahově. Řešené území ležící blízko Strahovského stadionu, bylo komplexně zpracováno v předdiplomním projektu v zimním semestru 2017/2018. Návrh ...