• Administrativní centrum ŠKODA AUTO 

      Autor: Poskočilová Lucie; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Danda Vratislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je návrh administrativního centra pro ŠKODA AUTO a. s. v Mladé Boleslavi. Návrhu budovy předcházel předdiplomní projekt, ve kterém je zpracován urbanismus významné části města v blízkosti závodu. ...