Now showing items 1-8 of 8

  • Administrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostu 

   Author: David Hladík; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Monhart Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tématem této diplomové práce je návrh novostavby administrativní budovy. Jedná se o stavbu, která je součástí nově vzniklého urbanistického celku v rámci nově vzniklého městkého bloku. Cílem projektu je především poskytnout ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Zuzana Kučerová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která tvoří dominantu ...
  • Konverze bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Markéta Macháčková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá konverzí průmyslové haly bývalé papírny ve Vraném nad Vltavou. Návrh konverze vychází z předdiplomního projektu, ve kterém byl zpracován urbanistický návrh pro celý areál papíren s přilehlým okolím. ...
  • Okrsek Zálesí - Víceúčelový objekt Sulická 

   Author: Bibinur Kurekeshova; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu na Praze 4, Krč. Návrh navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie. Poblíž řešeného území jsou situovány Velký háj a Kunratický les, a proto zeleň byla v ...
  • Polyfukční dům Zálesí, Praha 4 

   Author: Lenka Vondrovicová; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Praze 4 - Krč. Návrh navazuje na předdiplomní projekt architektonicko-urbanistické studie území Štúrova - Zálesí. Řešený objekt se nachází na východní straně řešeného ...
  • Polyfunkční dům - Rakovník 

   Author: Gabriela Skamenová; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Návrh polyfunkčního domu v Rakovníku vychází z urbanistické studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního projektu. Nachází se v areálu bývalých vojenských kasáren, kde byla navrhována nová obytná čtvrť. Polyfunkční ...
  • Sportovní hala Čihadla 

   Author: Michaela Stará; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Nová víceúčelová hala v Praze na Čihadlech podporuje fyzické i duševní zdraví místních obyvatel, měla by podnítit zájem o zdravý životní styl. Je součástí nově navrženého sportovně rekreačního areálu, který se rozprostírá ...
  • Výzkumné centrum - konverze území Holešovické elektrárny 

   Author: Tomáš Ploc; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo rozpracování vybraného objektu z předchozí urbanistické studie. Řešené území se nachází v oblasti bývalé Holešovické elektrárny v Praze. Lokalita se vyznačuje neuspořádanou industriální zástavbou ...