Now showing items 1-3 of 3

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Zuzana Kučerová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která tvoří dominantu ...
  • Sportovní hala Čihadla 

   Author: Michaela Stará; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Nová víceúčelová hala v Praze na Čihadlech podporuje fyzické i duševní zdraví místních obyvatel, měla by podnítit zájem o zdravý životní styl. Je součástí nově navrženého sportovně rekreačního areálu, který se rozprostírá ...
  • Výzkumné centrum - konverze území Holešovické elektrárny 

   Author: Tomáš Ploc; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo rozpracování vybraného objektu z předchozí urbanistické studie. Řešené území se nachází v oblasti bývalé Holešovické elektrárny v Praze. Lokalita se vyznačuje neuspořádanou industriální zástavbou ...