Now showing items 1-6 of 6

  • Administrativní objekt na smíchovském předmostí železničního mostu 

   Author: David Hladík; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Monhart Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tématem této diplomové práce je návrh novostavby administrativní budovy. Jedná se o stavbu, která je součástí nově vzniklého urbanistického celku v rámci nově vzniklého městkého bloku. Cílem projektu je především poskytnout ...
  • Bývalá teplárna Malešice - Víceúčelový objekt 

   Author: Barbora Petríková; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Predmetom diplomovej práce je vytvorenie štúdie viacúčelového objektu v areáli bývalej teplárni Malešice. Zámerom urbanistického návrhu bolo vytvorenie novej polyfunkčnej mestskej časti vo vymedzenom území. Diplomová práca ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Zuzana Kučerová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která tvoří dominantu ...
  • Komunitní centrum s mateřskou školkou 

   Author: Kristýna Vršovská; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Zítka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Zadáním diplomové práce je návrh novostavby komunitního centra s mateřskou školou pro nově navrhovanou část města Mladá Boleslav. Území se nachází jižně od Mladé Boleslavi a je lemováno rozlehlým parkem Štěpánka na severu, ...
  • Polyfukční dům Zálesí, Praha 4 

   Author: Lenka Vondrovicová; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Praze 4 - Krč. Návrh navazuje na předdiplomní projekt architektonicko-urbanistické studie území Štúrova - Zálesí. Řešený objekt se nachází na východní straně řešeného ...
  • Sportovní hala Čihadla 

   Author: Michaela Stará; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Nová víceúčelová hala v Praze na Čihadlech podporuje fyzické i duševní zdraví místních obyvatel, měla by podnítit zájem o zdravý životní styl. Je součástí nově navrženého sportovně rekreačního areálu, který se rozprostírá ...