Now showing items 1-3 of 3

  • Bývalá teplárna Malešice - Víceúčelový objekt 

   Author: Barbora Petríková; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Predmetom diplomovej práce je vytvorenie štúdie viacúčelového objektu v areáli bývalej teplárni Malešice. Zámerom urbanistického návrhu bolo vytvorenie novej polyfunkčnej mestskej časti vo vymedzenom území. Diplomová práca ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Zuzana Kučerová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která tvoří dominantu ...
  • Sportovní hala Čihadla 

   Author: Michaela Stará; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Nová víceúčelová hala v Praze na Čihadlech podporuje fyzické i duševní zdraví místních obyvatel, měla by podnítit zájem o zdravý životní styl. Je součástí nově navrženého sportovně rekreačního areálu, který se rozprostírá ...