• Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

      Autor: Süsser Rudolf; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Tato diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt a zaměřuje se na projekt kulturního objektu, konkrétně galerie výtvarných umění, primárně určené pro potřeby města a státu. Objekt je umístěný na konkrétní místo v Praze ...