• Turistické centrum - Zámecký areál Liteň 

      Autor: Kovář Václav; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce a dostavby vybrané části zámeckého areálu v Litni. Výchozím podkladem pro tvorbu práce je předdiplomní projekt zabývající se urbanistickým řešením městysu. Cílem navazující ...