Now showing items 1-1 of 1

  • Krytý velodrom v areálu Strahov 

   Author: Hájek Tomáš; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hořejší Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V rámci diplomové práce řeším návrh krytého velodromu do areálu Strahov v Praze. Práce plynule navazuje na předdiplomní projekt, který spočíval v urbanistickém řešení severní části areálu Strahov. Aktuální monumentální ...