Now showing items 1-1 of 1

  • Krytý velodrom v areálu Strahov 

   Author: Mašek Václav; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Fetterle Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem projektu je návrh krytého velodromu v lokalitě Strahov. Urbanistické řešení vychází z přejatého projektu Bc. Kristýny Ulrychové. Pro nízké využití divácké kapacity pouze pro účely sportovních akcí dráhové cyklistiky ...