Now showing items 1-1 of 1

  • Liberec - Jablonecká ulice, polyfunkční dům 

   Author: Šmídová Aneta; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V předdiplomním projektu bylo úkolem navrhnout novou městskou čtvrti v prostoru bývalého areálu liberecké Textilany - návrh polyfunkčních objektů, s převažující obytnou funkcí a veřejná prostranství. Řešený objekt je tvořen ...