Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace průmyslového objektu v kontextu nové urbanistické struktury v Hradci Králové 

   Author: Jaroslav Vedral; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace historické sýpky a ztvárnění jejího okolního prostranství s návazností na novou urbanistickou strukturu v Hradci Králové. Samotná sýpka pochází z počátku 20. století a již delší ...