• Návrh obytného bloku s občanskou vybaveností na Letné 

      Autor: Fišar Tomáš; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      PŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVÉHO VYUŽITÍ LETENSKÉ PLÁNĚ V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH, NÁVRH NOVÉ ZÁSTAVBY A VEŘEJNÝCH PROSTOR. HLAVNÍ MYŠLENKOU MÉHO NÁVRHU JE PROPOJENÍ STARÉHO MĚSTA S MĚSTSKÝM PARKEM STROMOVKA ...