Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace staré trati, Le Petite Ceinture, Paříž 

   Author: Trojanová Alžběta; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem diplomové práce je návrh bytového domu s komerčními prostory u staré, nepoužívané trati Le Petite Ceinture v Paříži. Návrh vychází z urbanistické koncepce zpracované v rámci předdiplomního projektu, jehož cílem ...