Now showing items 1-1 of 1

  • Soubor polyfunkčních objektů Masarykovo nádraží, Hybernská ulice 

   Author: Jakub Mencl; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této diplomové práce byl návrh polyfunkčního objektu v Praze na Novém městě. Tento objekt je v přímé návaznosti na Masarykovo nádraží. Objekt se nachází na rohu ulic Wilsonova, Hybernská a kolejiště nádraží. ...