• Knihovna s galerií Jablonec nad Nisou 

      Autor: Moos Jiří; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Harant Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Předmětem diplomové práce je návrh nové knihovny s galerií v blízkosti historického centra Jablonce nad Nisou. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projekt, který prověřil využití brownfieldu přiléhajícího k ...