• Gastro hotel 

      Autor: Hýbl Stanislav; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Diplomová práce vychází z preddiplomního projektu, ve kterém byla rešena revitalizace oblasti dnešního Masarykova nádraží v Praze. Hmota objektu vyplývá z návaznosti na vzniklé námestí a tržište. Dum má uzavírat oba tyto ...