• Zámek Liteň - nové centrum obce 

      Autor: Henig Jan; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
      Diplomový projekt plynule navazuje na urbanistickou studii zámeckého areálu v obci Liteň. Cíleně je zaměřen na návrh nového veřejného prostoru- náměstí s přiléhajícími budovami a prostory. Pojednávané území se nachází jižně ...