• Administrativní budova Jablonec nad Nisou 

      Autor: Kořínková Jana; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Harant Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Obsahem diplomové práce je architektonicko-stavební návrh novostavby polyfunkčního souboru v Jablonci nad Nisou. Urbanisticky návrh vychází z předdiplomního projektu, který řešil možnost nového využití území jižního centra ...