Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční budova Praha 6 - Strahov 

   Author: Dmitrij Izotov; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Fišar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   DIPLOMOVÁ PRÁCE ZPRACOVÁVÁ POLYFUNKČNÍ OBJEKT, RESPEKTIVE DVA OBJEKTY, KTERÉ SPOLEČNĚ TVOŘÍ ČÁSTEČNĚ UZAVŘENÝ BLOK A NAVAZUJÍ NA PŘILEHLÝ STADION. VE „VNITROBLOKU“ VZNIKL PŘÍJEMNÝ PARTER PRO OBYVATELE Z OKOLÍ A ZAMĚSTNANCE ...
  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze - Konverze s dostavbou 

   Author: Martin Jirásko; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Butkai Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout konverzi budov u předmostí Železničního mostu, na Smíchově v Praze. Návrh vychází z urbanistické studie vypracované v předdiplomní práci. Jedná se o zastavěnou oblast v severní a jižní ...