Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční objekt v urbanistické ose Koutníkovy třídy v Hradci Králové 

   Author: Tomáš Pospíšil; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadání diplomové práce vychází z předdiplomního projektu, ve kterém se řešil nevyhovující stav oblasti za železničním nádražím v Hradci Králové. Na základě urbanistického návrhu jsem si pak vybral zadání pro diplomovou ...