• Výstaviště Praha Holešovice - dostavba levého křídla Průmyslového paláce 

      Autor: Mokrá Kateřina; Vedoucí práce: Gleich Vladimír; Oponent práce: Rössler Jaroslv
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato diplomová práce se zabývá návrhem Dostavby levého křídla Průmyslového paláce na Pražském Výstavišti v Holešovicích. Přesto, že zadání zní Dostavba levého křídla, projekt se ve velké míře zabývá i rekonstrukcí středního ...