• IQ park ŠKODA AUTO 

      Autor: Čechová Anna; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Job Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Zadáním diplomové práce bylo nově navrhnout území staré továrny automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Hlavním cílem bylo navrhnout IQ Park Škoda Auto neboli interaktivní muzeum, které by bylo rozšířením muzea stávajícího. ...