Now showing items 1-1 of 1

  • Horoměřice - multifunkční objekt 

   Author: Dibelka Ondřej; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Perlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Obsahem této práce je architektonicko - stavební návrh multifunkčního objektu v srdci obce Horoměřice. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti, který byl zpracován v rámci předdiplomního ...