• Kulturní centrum Avia 

      Autor: Lichý Vojtěch; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Verner Alexandr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      V rámci konverze bývalého průmyslového areálu Avia Letňany je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť pro více než dvacet tisíc obyvatel, která má potenciál stát se novým centrem celé severní části Prahy. Takové místo ...