• Koncertní síň Avia 

      Autor: Mizera Jakub; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Filgas Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      V rámci konverze bývalého průmyslového areálu Avia Letňany je vyřešena nová městská čtvrť, která se nemůže objeít bez koncertní síně. Ve strukruře veřejného prostoru se stává součástí nového města. Některé části objektu ...