• Radnice s náměstím v Horních Měcholupech 

      Autor: Rovnerová Marcela; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Cílem tohoto diplomního projektu je navrhnout radnici pro rozvojovou oblast v Praze-Horních Měcholupech. Budova úřadu by měla být dominantou této oblasti, jednotlivá řešení však odpovídají snaze, aby nevystupovala příliš ...