• Náměstí 1891 

      Autor: Tranová Lien; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Smitka Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Diplomová práce se zabývá nově navrženým centrem, které tvoří kruhové náměstí, na území dnešní výstaviště Holešovice. Náměstí dostalo název Náměstí 1891, které odkazuje na rok otevření Průmyslového paláce a druhou jubilejní ...