• Konverze Tip sport arény na Výstavišti pro provozy knihovny 

      Autor: Marx Jan; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Fetterle Hynek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE UKÁZAT MOŽNÉ REÁLNÉ ŘEŠENÍ NA VYUŽITÍ STARÉ HALY A VE SPOJENÍ S URBANISMEM PŘIVÉST LIDI DO TOHOTO ÚZEMÍ A NABÍDNOUT JIM MOŽNOSTÍ KAŽDODENNÍHO VYUŽITÍ DIPLOMOVÝ PROJEKT SE ZABÝVÁ KONVERZÍ SPORTOVNÍ ...