• Centrum volnočasových aktivit v bývalém areálu Prefa, Praha 7 

      Autor: Erbesová Nicole; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Šabart Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je návrh Centra volnočasových aktivit v nově navrženém území Holešovic a bývalém areálu Prefa. Navrhovaná stavba se nachází v centru Holešovic blízko stanice metra a blízko nádraží. Budova centra ...