• Bytový dům na Letné 

      Autor: Vávra Matyáš; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Tématem mé diplomové práce bylo navrhnout bytový dům. Objekt se nachází v Praze v městské čtvrti Holešovice. Stavební parcela je situovaná u ulice Milady horákové. Hlavním cílem práce bylo zpracovat architektonickou studii, ...