• Plavecký stadion Výstaviště 

      Autor: Hájek Michal; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Holub Alexandr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Navrhovaný objekt se nachází na Výstavišti v Praze 7 Holešovicích přímo za Průmyslovým palácem na místě dnešních Křižíkových pavilonů v nepříliš udržované a veřejnosti navštěvované části. V rámci předdiplomního projektu ...