• Multifunkční centrum - konverze haly AVIA Letňany 

      Autor: Holotová Kateřina; Vedoucí práce: Kročák Jaromír; Oponent práce: Čihák Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
      Obsahem této diplomové práce je studie a projekt multifunkčního centra v jedné z hal v areálu Avia Letňany. Celý areál je změněn na novou městskou čtvrť. Areál nabízí nový způsob řešení městské zástavby, dochází zde k ...