• Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

      Autor: Brabcová Kristýna; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
      Hlavní myšlenkou mého návrhu je návrat do doby, kdy pravý břeh Vltavy nebyl v zajetí automobilů, byl přístupný lidem a reagoval na důležitý a velmi výrazný prvek, který Prahu dělá nepopsatelně krásným místem - a to Vltavu. ...