Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Nella Maslák; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu na pozemku bývalých jatek v Liberci. Navržený objekt reaguje na okolí a zároveň na zpracované urbanistické řešení lokality. Návrh vychází ze stávající zástavby v ...