• Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

      Autor: Medek Tomáš; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Diplomová práce navazuje na vypracovaný předdiplomní projekt galerie moderního umění. Pro galerii byl určen pozemek ohraničený ulicemi Revoluční, Lannova, Klimentská a nábřežím Ludvíka Svobody v Praze 1 - Nové Město. Pro ...