Recently added

Now showing items 21-40 of 825

  • Zábavně vzdělávací centrum v Horních Měcholupech 

   Author: Žantovská Iva; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem řešení diplomového projektu je návrh budovy zábavně vzdělávacího parku se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a ekologii. Jedná se o centrální budovu Eko parku v Horních Měcholupech, řešeného v rámci ...
  • Galerie Jablonec nad Nisou 

   Author: Belov Roman; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Zadání galerie v Jablonci nad Nisou vyšlo ze zpracování předdiplomního architektonicko-urbanistického projektu. Galerie rozšiřuje a podporuje kulturní dění v centru města, je navázaná na muzeum se stálejší expozicí a zároveň ...
  • Administrativní centrum, Liberec - Perštýn 

   Author: Danielová Martina; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh novostavby administrativního centra v Liberci - Perštýn. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti Pod Perštýnem, zpracované ...
  • Knihovna s galerií Jablonec nad Nisou 

   Author: Moos Jiří; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové knihovny s galerií v blízkosti historického centra Jablonce nad Nisou. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projekt, který prověřil využití brownfieldu přiléhajícího k ...
  • Polyfunkční centrum Na Dubcích 

   Author: Sůva Michal; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Kupka Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce zpracovává nový návrh polyfunkčního centra v Mladé Boleslavi, v části Dubce. Jedná se o budovu nově, ve které se nachází restaurace, obchodní jednotka a posilovna. K objektu je také navržen menší stavební ...
  • Komplex nádražních budov železniční zastávky Praha - Horní Měcholupy 

   Author: Landová Barbora; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem tohoto projektu bylo navržení urbanistické studie území v pražských Měcholupech, které má velký potenciál ve vlakovém spojení do centra města, a následné řešení vybraných objektů řešeného území. K detailnímu zpracování ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Malec Martin; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH GALERIE NA NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY. PODÉL POZEMKU VEDE RUŠNÁ SILNICE, KTERÁ SE NEVHODNĚ NAPOJUJE NA ŠTEFÁNIKŮV MOST A VYTVÁŘÍ TAK MIMO ÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ. SAMOTNÝ KONCEPT VYCHÁZÍ Z NÁVAZNOSTI ...
  • Rezidenční objekt, Liberec - Perštýn 

   Author: Semerádová Petra; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá projektem rezidenčního objektu situovaného v Liberci v lokalitě Perštýn. Hlavním cílem práce bylo vytvoření rezidenčního domu ukončujícího osu území. V ose domu je navržen pěší průchod do parku. ...
  • Terminál Holešovice v kontextu bývalého prům. výstaviště v Praze 7 

   Author: Žák Ondřej; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, který měl za úkol vytvořit nové urbanistické řešení holešovického výstaviště a přilehlé elektrárny. Hlavními úkoly bylo vyřešení špatné dopravní obslužnosti území, vytvoření ...
  • Hotel, Praha 10 Hagibor 

   Author: Formanová Soňa; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se věnuje návrhu objektu wellness hotelu, situovaného v jižním cípu územní oblasti hagibor, v pražských strašnicích. Stupeň zpracování odpovídá architektonické studii, vybrané části stavby jsou řešeny v ...
  • Polyfunkční dům Jablonec nad Nisou 

   Author: Látr Miroslav; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v jižní části centra města Jablonec nad Nisou. Pozemek je svažitý k řece Nisa. Předdiplomní projekt vyřešil pěší a cyklotrasu vedoucí podél řeky. Dům svoji hmotou doplňuje ...
  • Sportovní hala Holešovice 

   Author: Dorazilová Kristýna; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Anotace Diplomová práce zpracovává návrh sportovní haly v areálu Výstaviště Holešovice. Práce navazuje na předdiplomový projekt. Ten se zabýval urbanistickou studií tohoto území. Návrh otevírá areál směrem k Stromovce a ...
  • Polyfunkční dům Jablonec nad Nisou 

   Author: Čermáková Iva; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Kosík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   ANOTACE Diplomová práce zpracovává polyfunkční objekt v Jablonci nad Nisou (Jižní centrum), v ulici 5.května. Stavba obsahuje několik různých provozů- komerční plochy, tříhvězdičkový hotel, kanceláře a podzemní garáže. ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Městská knihovna 

   Author: Radosta Jan; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Perlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem práce bylo vypracovat návrh a dokumentaci nové městské knihovny. Navržený dům se nachází v Jablonci nad Nisou, v ulici Kamenná, v budoucím rozvojovém území města. Urbanismus tohoto místa vychází z předdiplomního ...
  • Wellness s umělou surfovou vlnou - Hagibor 

   Author: Skala Petr; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Idea vzniku Surfhousu vznikla v rámci hledání řešení územní studie zástavby Hagiboru. Předmětem studie bylo rozšíření vinohradského bulváru a začlenění wellness a hotelu do zástavby. Pokud pomineme cizokrajně znějící název ...
  • Konverze bývalé teplárny Veleslavín 

   Author: Húsková Lucia; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Hron Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Témou mojej diplomovej práce je konverzia bývalej teplárne Veleslavín. Práca nadväzuje na preddiplomový projekt, urbanistickú štúdiu areálu teplárne. Nové urbanistické riešenie otvára areál. Z priemyselného, nevyužívaného ...
  • Polyfunkční dům, Liberec - Perštýn 

   Author: Kugelová Romana; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je zpracování projektu administrativní budovy, která se nachází v blízkosti centra města liberec. Projekt navazuje na Urbanistický předdiplomní projekt Liberec - Perštýn. Objekt je umístěn podél ...
  • Bytový komplex, Liberec - Perštýn 

   Author: Šturmová Pavlína; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt urbanistické koncepce území Perštýn v Liberci. Perštýn patří mezi bolavá místa města a bylo tak žádoucí tuto díru zaplnit. Vybranou částí přediplomního projektu, která je ...
  • Železniční zastávka Praha - Horní Měcholupy s přednádražním prostorem 

   Author: Dubová Michaela; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je návrh železniční stanice Praha - Horní Měcholupy a jejího přilehlého okolí, přednádražního prostoru. Návrh úzce navazuje na před-diplomní projekt, jehož cílem bylo podpoření potenciálu této ...
  • Převedení Masarykova nádraží na Hlavní nádraží v Praze 

   Author: Honc Radek; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá Hlavním nádražím v Praze. Jedná se o rozšíření dopravních kapacit o autobusové a vlakové spojení a zrušení tak stávajících přestupních vzdáleností. Práce navazuje na předdiplomní projekt, kde bylo ...