Now showing items 1-7 of 7

  • Rodinný dům 

   Author: Nikola Puchelová; Supervisor: Pustějovský Jan; Opponent: Hulec Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Zadáním práce bylo navrhnout malý rodinný dům pro 4 osoby na pozemku v Českém Krumlově spadajícího do městské památkové zóny. Cílem bylo nabídnout současný životní komfort v efektivním prostorovém řešení na malé zastavěné ...
  • Rodinný dům 

   Author: Michal Rešetár; Supervisor: Pešková Zuzana; Opponent: Šourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť nízkoenergetický rodinný dom pre štvorčlennú rodinu v obci Sýkořice v CHKO Křivoklátsko. Súčasťou zadania bol aj urbanistický návrh riešenej parcely, ktorá sa nachádza na severnom ...
  • Rodinný dům 

   Author: Jovanka Višnjevac; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Hořická Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro rodinu se dvěma dětmi, na parcele v Českém Krumlově, při zohlednění požadavků na nízkou energetickou náročnost. Předmětný pozemek se nachází v městské části Horní Brána, ...
  • Rodinný dům 

   Author: Martin Jirásko; Supervisor: Smola Josef; Opponent: Pustějovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout pasivní rodinný dům v Českém Krumlově pro čtyřčlennou rodinu. Koncept domu je co nejvíce přizpůsoben myšlence šetrnosti a soběstačnosti. Součástí bakalářské práce je architektonická ...
  • Rodinný dům 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Smola Josef; Opponent: Pustějovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Českém Krumlově. Zadání bylo převzato ze soutěže "Český soběstačný dům 2019". Měl být navržen malý částečně soběstačný rodinný dům. Byla zadána maximální zastavěná plocha ...
  • Rodinný dům 

   Author: Lukáš Světlík; Supervisor: Taraba Vojtěch; Opponent: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplní bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii a vybrané části projektu na úrovni pro povolení-ohlášení stavby pro rodinný dům v pražské Troji. Zadáním byl rodinný dům na pozemku v ulici Pod Havránkou, s ...
  • Rodinný dům 

   Author: Jiřina Zuklínová; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Hořická Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Zadáním bakalářské práce je návrh rodinného domu v Českém Krumlově. Jedná se o energeticky soběstačný dům. Pozemek leží v ulici Za Tiskárnou v zástavbě s rodinnými vilami, bytovými domy i základní školou a administrativními ...