• Rodinný dům 

      Autor: Kokhan Yauheniya; Vedoucí práce: Šmolík Michal; Oponent práce: Pustějovský Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
      Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na svažitém pozemku v Košířích. Řešená lokalita se vyznačuje především svým výhledem na Prahu. Koncept domu je co nejvíce přizpůsoben výhledu a orientaci a tvořen jednoduchou ...