• Rodinný dům 

   Autor: Pavelková Anna; Vedoucí práce: Šmolík Michal; Oponent práce: Pustějovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Pozemek se nachází v ulici K Měchurce na jihozápadním svahu nad Košířským údolím na hranici zástavby. Mým cílem při návrhu bylo nejen umožnit výhled do údolí, ale zároveň stavbou reagovat na svažitost terénu a propojit ji ...
  • Rodinný dům krytý zeminou 

   Autor: Rosolová Kateřina; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v obci Mníšek u Liberce. Pozemek se nachází v nezastavěné části "Na Americe" jihozápadně od centra obce. Návrh objektu vychází ze svažitého ...