Now showing items 1-3 of 3

  • Rodinný dům 

   Author: Jan Vícha; Supervisor: Novotná Petra; Opponent: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektu rodinného domu pro rodinu se dvěma dětmi. Součástí zadání je zpracování určitých výkresů na úrovni DSP. Rodinný dům je umístěn na svažitém pozemku, který se nachází vedle ...
  • Rodinný dům 

   Author: Lukáš Světlík; Supervisor: Taraba Vojtěch; Opponent: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplní bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii a vybrané části projektu na úrovni pro povolení-ohlášení stavby pro rodinný dům v pražské Troji. Zadáním byl rodinný dům na pozemku v ulici Pod Havránkou, s ...
  • Rodinný dům 

   Author: Petra Dvořáková; Supervisor: Novotná Petra; Opponent: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této bakalářské práce je vypracovaná studie pro rodinný dům v Troji v ulici Pod Havránkou. Práce je doplněna o část dokumentace pro stavební povolení. Řešený pozemek je jihozápadně svažitý s výhledem na řeku Vltavu ...