Now showing items 1-1 of 1

  • Rodinný dům na Tchaj-wanu 

   Author: Simon Ondřej; Supervisor: Housa Petr; Opponent: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   SIMON, Ondřej: Rodinný dům na Tchaj-wanu. [Bakalářská práce]. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební; Katedra architektury. Vedoucí práce: Ing. arch. Petr Housa. Praha: ČVUT FSv, 2018. Bakalářská práce je ...