• Rodinný dům, Praha 6 

      Autor: Blanář Jindřich; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Zoula Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tématem mé bakalářské práce je studie rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Pozemek se nachází ve svahu klesajícím k sever v městské části Praha 6, Břevnov. Převýšení činí asi 13 m. Příjezdová cesta k pozemku je navržena ...