Now showing items 1-2 of 1

    ?Data center ?Cooling ?Thermal load ?The Cold sources ?Freecooling (1)
    ?Datové centrum ?Chlazení ?Tepelná zátěž ?Zdroj chladu ?Volné chlazení (1)